NEFT

Neft ticarəti

Yüksək mənfəət potensialına malik maliyyə aləti kimi neft son dövrlərdə bütün dünyada forex bazarı treyderlərinin böyük maraq obyektinə çevrilmişdir.

 

Neft ticarətinə maraq aşağıdakı faktorlarla şərtləndirilə bilər:

 

  1. Neftin qiymətinin həssaslığı. Təbiət faktorları (təbiət katoklizmləri, fəsil dəyişkənliyi və sairə), iqtisadi faktorlar (tələb və təklif), siyasi faktorlar ( müharibə, sosial təlatümlər və sairə ) neftin qiymətinin oluqca volatil olmasına və daha mənfəətli ticarət alətinə çevrilməsinə səbəb olur.
  2. Neftin qiyməti və ABŞ dollarının məzənnəsi bir-birilərinə tərs mütənasiblik təşkil edirlər. Bu isə öz növbəsində aktivlərin diversifikasiyası imkanı yaradır.
  3. Tez gəlir əldə etmək baxımından neft forex ticarəti üçün ən əlverişli əmtəə mallarından hesab olunur.
  4. Mini lotlarla (0,1 lot) ticarət imkanları
  5. Birja şərtlərindən fərqli olaraq ticarət həcminə aşağı girov tələbləri.

Pulsuz təlim hesabı açın və heç bir risqə məruz qalmadan neftlə ticarətin incəliklərinə yiyələnin